Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

thosecookiesaremine
12:19
8172 cb26 390
Reposted fromkelu kelu viairmelin irmelin
thosecookiesaremine
12:18
3681 0240 390
1x.com
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viairmelin irmelin

July 19 2017

thosecookiesaremine
20:30

- Co się stało?  - Proszę, nie pytaj, bo będę musiała jakoś Ci odpowiedzieć, a to oznacza, że będę musiała o tym myśleć. I wtedy zacznę płakać. I boję się, że nie będę mogła przestać
17:35
5819 8fa9 390

parentheticalaside:

lesbiansandpuns:

weavemama:

weavemama:

I feel bad but this is so fucking hilarious

if anyone is lost, Donald trump jr literally just tweeted out evidence of him being involved with Russia. Something this journalist has been trying to find evidence of for months…… he is obviously in in shock 😂

he has continued to be hilarious

This guy is a solid Twitter follow, I can confirm.

17:34
8171 cbf9

chandelyer:

Georges Hobeika f/w 2017-2018 couture

July 18 2017

thosecookiesaremine
23:08
thosecookiesaremine
23:04
Reposted fromgruetze gruetze vianothingwrong nothingwrong
thosecookiesaremine
21:53
8326 e76d 390
Reposted fromloveparis loveparis viawarkocz warkocz
thosecookiesaremine
21:34
0441 8d21 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viawarkocz warkocz
thosecookiesaremine
21:18
1797 0846 390
Reposted fromadamkrk adamkrk viawarkocz warkocz
thosecookiesaremine
21:14
3665 580f 390
Lord
Reposted frommr4you mr4you viawarkocz warkocz
thosecookiesaremine
21:06
thosecookiesaremine
21:01
Przeraża mnie moje myślenie. Za dużo i niepotrzebnie. 
— Barbara Rosiek "Pamiętnik narkomanki"
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawarkocz warkocz
20:55

defectivevorta:

me: but how am i supposed to recognize depressive episodes

me: [avoids social contact with anyone for like 2 days, lies awake in bed for 12 hours and then a bathtub for 5, listening to podcasts and not thinking about anything]

me: if only there were obvious signs

Reposted fromLittleJack LittleJack viacarlandlouise carlandlouise
20:53
9509 9455 390
Reposted fromdrozdzi drozdzi viagriber griber
20:28
3446 e094 390
Reposted fromSplybox Splybox viaRedPenny RedPenny
thosecookiesaremine
19:36
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— M. Świetlicki
Reposted fromfindmyway findmyway viaviajero viajero
thosecookiesaremine
19:05
5277 ec55 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawonderwall wonderwall
thosecookiesaremine
18:58
0230 3ab7 390
Reposted fromoutoflove outoflove viahysterie hysterie
thosecookiesaremine
18:44
Czasami w głowie pojawiają się zdania, które przychodzą znikąd. Nie wykluwają się z jakiegoś ciągu myślowego. Po prostu są. Pionowe, podczas gdy reszta jest pozioma. Wbijają się w mózg jak noże w stół. Tną wszystkie inne myśli na małe kawałki.
— J. Żulczyk, Wzgórze Psów
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl