Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2017

thosecookiesaremine
21:43
Zawsze uważałem ,że stosunek do świąt świadczy o stosunku do życia.
— "Był sobie chłopiec"
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viaMaryiczary Maryiczary
thosecookiesaremine
21:42
Płaczesz? To dobrze. Jeśli jeszcze człowiek potrafi płakać, to wszystko można zacząć
— M. Hlasko. (Niezawodny.)
Reposted fromexquisite exquisite viaMaryiczary Maryiczary
thosecookiesaremine
21:39
Bo nigdy nie myślisz, że ostatni raz jest ostatnim razem. Myślisz, że będzie więcej.
— Meredith Grey
thosecookiesaremine
21:38
thosecookiesaremine
21:36
And I’m thinking about your lips
But we’re too damn sober
For mistakes like this
— Prelow - Mistakes Like This
Reposted fromsummerkiss summerkiss viawarkocz warkocz
thosecookiesaremine
21:36
A co to byłaby za miłość, gdyby kochającego nie było stać na trochę poświęcenia.
— Andrzej Sapkowski "Miecz przeznaczenia"
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viawarkocz warkocz
19:49
1318 795d 390
thosecookiesaremine
19:47
9654 67dc 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viawarkocz warkocz
thosecookiesaremine
19:47
Chyba już nigdy nie będzie lepiej, 
nie będzie dobrze wiec się nie spieszę.
— Koniec Świata
Reposted fromkatalama katalama viawarkocz warkocz
thosecookiesaremine
19:33
6499 6dc3 390
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viatoniewszystko toniewszystko
19:29
9897 2e10 390

isabellemenin:

Petites natures des fonds angéliques - 2015

Isabelle Menin
Join me on Facebook 

thosecookiesaremine
19:29
Najlepsza przyjaźń, to ta, w której nie jest zdefiniowane, które jest większym debilem.
Reposted fromClary Clary viadusz dusz
19:26
5876 f474 390
Reposted fromkimik kimik vianadelle nadelle
thosecookiesaremine
19:26
9115 9b18 390
Reposted fromlittlefool littlefool vianadelle nadelle
thosecookiesaremine
19:25
7847 eff1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianadelle nadelle
thosecookiesaremine
19:25
A Ty? Ile byś dał, by o tym zapomnieć?
— pozakontrola

July 06 2017

thosecookiesaremine
11:53
Witej
Reposted frombruxa bruxa viawarkocz warkocz

July 05 2017

thosecookiesaremine
14:21
2391 95a6 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viakissgirlmart kissgirlmart

July 04 2017

thosecookiesaremine
23:45

A teraz pójdę zrobić sobie herbaty, bo usycham z niezdecydowania, zawahania, niepewności, rozczarowania, nadmiaru obowiązków, tęsknoty i niewytłumaczalnego uszczerbku na psychice.

— Autor nieznany
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viawarkocz warkocz
23:31

punsicle:

have you ever stayed up late with someone texting or chatting and known as the hours ticked by that you’d be ridiculously tired in the morning but it didnt matter because it was really fun and totally worth losing sleep over just to laugh with someone and enjoy their company maybe and then the next day you keep tiredly recalling how much fun it was while you’re falling asleep in class and that makes it not so bad that you’re tired anymore

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl