Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2018

thosecookiesaremine
15:01
1218 f122 390
Reposted fromnajmilej najmilej viacarlandlouise carlandlouise
thosecookiesaremine
14:59
7894 6fb9 390
A different version of you exists in the minds of everyone who knows you.
Reposted fromstonerr stonerr viaMaryiczary Maryiczary

May 05 2018

thosecookiesaremine
18:14
0658 e92a 390
Reposted fromratek ratek viairmelin irmelin
thosecookiesaremine
18:12
(...) nie do końca potrafię się cieszyć. Cały czas drżę, że jeśli za bardzo się ucieszę, spotka mnie jakaś kara.
— Kasia Nosowska w wywiadzie dla focus.pl
Reposted frombylejaka bylejaka viawishyouwerehere wishyouwerehere

May 04 2018

thosecookiesaremine
09:34
3317 3707 390
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise

May 03 2018

thosecookiesaremine
18:26
3319 0e44 390
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise
thosecookiesaremine
18:23
thosecookiesaremine
18:23

April 26 2018

05:47
3867 2272 390

vivalcli:

Paolo Sebastian ‘Once Upon a Dream’ SS 2018 Haute Couture

Reposted fromSkydelan Skydelan viairmelin irmelin

April 16 2018

thosecookiesaremine
14:49
0123 873c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
thosecookiesaremine
14:49
0117 c2cd 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

April 11 2018

thosecookiesaremine
13:58
6348 c8a7 390
Reposted frombenus benus viareloveution reloveution

April 09 2018

thosecookiesaremine
10:34
5570 bfdb 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialadylena ladylena

April 06 2018

thosecookiesaremine
12:36
6813 b412 390

April 05 2018

thosecookiesaremine
08:48
3128 dc9b 390

Kiedy planuję wycieczkę za granicę po obejrzeniu wiadomości...

Reposted fromM74Funky M74Funky viahysterie hysterie
thosecookiesaremine
08:43
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin

April 04 2018

thosecookiesaremine
07:36
0453 2ecb 390
Reposted fromSkydelan Skydelan vianecropixie necropixie
thosecookiesaremine
07:34
8214 d9e4 390
Reposted fromdatfeel datfeel viairmelin irmelin

March 30 2018

thosecookiesaremine
12:23
thosecookiesaremine
12:23
5918 edc8 390
Reposted fromnutt nutt viasistermorphine sistermorphine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl